• Startsida
  • / Pågående arbete och driftstörningar

Pågående arbete och driftstörningar

Vi har delat in Kalmar i fyra områden för att bättre samla informationen:

Innerstaden (Gamla stan, Kalmarsundsparken, Stensö, Oxhagen, Malmen, Ängö, Varvsholmen, Tegelviken, Sandås, Kvarnholmen och Tjärhovet)

Norra staden (Snurrom, Vimpeltorpet, Östra Vimpeltorpet, Berga, Norrliden, Djurängen och Funkabo)

Södra staden (Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna)

Västra staden (Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde)

Trekanten
Pågående arbete
02 maj 2023 - 16 juni 2023
Rofyllda platser, Trekanten

Kalmar kommun har många fantastiska platser som ger möjlighet att stanna upp och sätta sig ned. Som en del i arbetet att skapa flera rofyllda platser i kommunen förbättrar vi nu miljön längs en del av motionsspåret vid vattnet i Trekanten.

Pågående arbete
17 april 2023 - 11 juni 2023
Gallring av skog

Kalmar kommun kommer under vecka 16 till 23 att göra gallring av träd i fyra av våra produktionskogsskiften: Skäggenäs, Korsgården, Snurrom och Västerslät.

Innerstaden
Pågående arbete
17 april 2023 - 16 juni 2023
Tillfällig avstängning av Järnvägsgatan

För att förbättra gång- och cykeltrafiken och trafiksäkra sträckan från avåkning kommer en del av Järnvägsgatan att byggas om. Under tiden arbetet pågår kommer trafiken vid Järnvägsgatan/Slottsvägen tillfälligt att ledas om.

Norra staden
Pågående arbete
20 mars 2023 - 21 augusti 2023
Nya förskolelokaler på Djurängsskolan

Under våren och sommaren pågår arbetet.

Hela Kalmar
Pågående arbete
13 mars 2023 - 02 april 2023
Installation av fordonshinder på Kvarnholmen

Under våren kommer Kalmar kommun att installera fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen.

Innerstaden
Pågående arbete
13 februari 2023 - 30 april 2023
Rivning av Dessis gamla bryggdäck

Kalmar kommun planerar att riva bryggdäcket vid Skeppsbron i Kalmar hamn.

Innerstaden
Pågående arbete
27 januari 2023 - 31 december 2025
Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Innerstaden
Pågående arbete
25 januari 2023 - 09 februari 2023
Norra Långgatan - återstående arbeten

Ncc planerar för att utföra återstående arbeten för entreprenaden längs Norra Långgatan. Arbetena planeras ske mellan 25 januari och 10 februari.

Innerstaden
Pågående arbete
05 december 2022 - 03 januari 2023
Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen

Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.

Innerstaden
Pågående arbete
17 oktober 2022 - 31 oktober 2023
Stensö - utbyggnad av infrastruktur till bostadsområde

Vi ska bygga en ny anslutningsgata till hamnen på Stensö samt nya anslutningar för el, fiber vatten och avlopp. Under byggtiden är framkomligheten begränsad.

Innerstaden
Pågående arbete
05 september 2022 - 17 mars 2023
Västerportsbron och murverken renoveras

Det har blivit dags att renovera Västerportsbron och en av de tillhörande landgångar samt delar av murverket kring Västerport. Bron och landgångarna kommer att vara avstängda under arbetet och vi räknar med att den öppnar under våren 2023.

Innerstaden
Pågående arbete
20 juni 2022 - 02 oktober 2023
Nytt klubbhus Södra Utmarken

  Vi ska bygga ett nytt klubbhus på Södra Utmarken, Kalmar största fotbollsanläggning. I dagsläget finns fem fullstora fotbollsplaner på Södra Utmarken och det planeras för fler. Med det nya klubbhuset ryms Kalmars Södra IF på en och samma plats. På så sätt skapas också luft för övriga föreningslivets behov.

Innerstaden
Pågående arbete
22 november 2021 - 31 maj 2024
Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.

Innerstaden
Pågående arbete
11 november 2021 - 31 december 2026
Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

Innerstaden
Pågående arbete
20 september 2021 - 14 juni 2024
Nya ledningar samt ny gång- och cykelväg söder om Tallhagsskolan i Getingen

Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen

Pågående Arbeten

Driftstörningar