Fjölebro – Utbyggnad av infrastruktur i
bostadsområde

Fjölebro etapp 5

På kartan ser du vad som ska byggas.

Fjölebro fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av villor, bostadsrätter och radhus.

Detta gör vi

Gatorna i området byggs ut med asfalt och ledningar inför kommande husbyggnation. Sista arbetena med Kockvägen samt byggnation av ramper i korsningen Fjölebrovägen-Spelarevägen kvarstår. Under tiden kommer blivande fastighetsägare påbörja sin byggnation av bostäder.

Under byggtiden behöver fastighetsägarna komma fram till fastigheten med tunga transporter och maskiner. Innan detta arbete är klart kan vi från kommunens sida inte bygga klart allt som planerats eftersom det då riskerar att köras sönder i arbetena. Därför färdigställer vi området allt eftersom bostäderna blir klara.

Hur påverkar detta mig?

Under byggtiden är framkomligheten begränsad. Det innebär att du som går, cyklar eller kör bil kan bli tvungen att välja en annan väg än den du brukar. Följ skyltningen, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Tidplan

Arbetena på Kockvägen och Spelarevägen utförs under hösten 2021. Färdigställandet av gatorna görs i takt med att bostäderna blir klara i området.

Kontakt

Lucas Tenggren, byggledare Kalmar kommun, 0485-45 00 00
Pernilla Juto, projektledare Kalmar kommun, 0480-45 04 38

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Publicerad: 10 september 2019