Falkenbergsvägen – utbyggnad av gång- och cykelväg

Vi kommer att förnya gång- och cykelvägen och körbanan som ett led i kommunens trafiksäkerhetsarbete.

Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Publicerad: 1 juni 2021