Ombyggnad korsning Tyska vägen/Norra vägen

Kartbild över arbeten kring Tyska vägen i Kalmar.

Under hösten 2021 byggs korsningen om.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Publicerad: 9 augusti 2021