Utbyggnad av infrastruktur i Trekanten

Just nu pågår byggnationen av gatorna och tillhörande ledningar i Harby 1:81 Etapp 1, Trekanten och kommer att göra det fram till våren 2022, detta för att möjliggöra bostadsbyggnation.

Publicerad: 10 september 2021