Vi gräver för nya ledningar i Getingen

Under 2021-2022 pågår arbete i södra Getingen i området Brändtorpsvägen – Rådmansgatan – Kolonigatan – Gröndalsvägen - Arkitektgatan - Hantverkargatan -Norra vägen.

Detta gör vi

  • Kalmar Vatten AB genomför VA-förnyelse i området. Ledningarna för regn- och dräneringsvatten kommer att byggas ut. Läs mer på Kalmar Vattens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kalmar Energi AB lägger ner nya elledningar.
  • Kalmar kommun förnyar delar av vägbelysningen och genomför asfaltering vartefter arbetena blir klara. Asfalteringen kommer att utföras i två lager asfalt. Först läggs en AG och när hela området är färdigt läggs det ett nytt slitlager.
  • Säkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras på Rådmansgatan.

Trafikpåverkan

Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas.
De slutliga asfalteringsarbetena beräknas att göras under våren och sommaren 2024.

Vad händer när?

Arbetena som ska göras under mark utförs vid olika tillfällen och är etapp-indelade. Detta eftersom vatten- och avloppsledningar av säkerhetsskäl inte får göras samtidigt som det med el-ledningar och kablar. Slutligen görs själva återställningen av gatan, med nytt förstärkningsgrus och ytbeläggning.

Tidsplan

  • Förnyelse av VA-ledningar i området 2021 - 2023. Läs mer på Kalmar Vattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kalmar Energi AB nya elledningar med mera 2021 – 2022
  • Hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2023, men översta slitlagret beräknas läggas 2024.
Senast uppdaterad: 11 november 2021
Publicerad: 20 september 2021