Utbyggnad av gång- och cykelväg, Smedby

Kartbild över byggområdet i Smedby.

Vecka 40 påbörjar kommunen byggnationen av en gång- och cykelväg utmed Dokumentvägen i Smedby industriområde.

Samtidigt byggs två nya busshållplatser utmed sträckan.

Hur påverkar det mig?

Under byggtiden kan framkomligheten vara begränsad, men du kommer kunna fortsätta köra på Dokumentvägen. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå under hösten 2021.

Senast uppdaterad: 23 november 2021
Publicerad: 4 oktober 2021