Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bygga, bo och miljö

Kalmar växer och utvecklas hela tiden. Vi planerar och arbetar för en kommun där alla kan trivas både idag och i framtiden.

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning...

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Flytta till Kalmar kommun

Sådant som är bra att veta för dig som vill flytta till Kalmar. Välkommen hit!

Samråd

Under perioden 10 maj till 31 juli 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Nyheter

Evenemang

Frågor och svar, Bygga, bo och miljö