Bygga, bo och miljö

Illustration ett barn som har en basketboll under armen och går tillsammans med en buxen

Kalmar växer och utvecklas hela tiden. Vi planerar och arbetar för en kommun där alla kan trivas både idag och i framtiden.

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Övriga länkar

Flytta hit

Här finns jobb, utbildning, natur och upplevelser. Välkommen hit!

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Nyheter

Evenemang

false

Frågor och svar, Bygga, bo och miljö