Vinnare i markanvisningstävling i Fjölebro

Under våren utlyste kommunen en markanvisningstävling i Fjölebro. Fokus låg på hållbarhet, gestaltning och hur väl förslagen möter den befintliga bebyggelsen i den moderna trädgårdsstaden som är Fjölebro.

I markanvisningstävlingen ingick fyra områden. För tre av områdena presenterades vinnarna i juni, men för den fjärde – Kokerskan 10 – var två av tävlingsbidragen så jämna att det inte gick att utse en klar vinnare. Dessa två aktörer fick chansen att revidera sina förslag under sommaren. Kommunen har nu utvärderat de två reviderade förslagen och beslutat att gå vidare med HansaBygg AB.

Förslaget

Det lokala bolaget HansaBygg AB har presenterat ett förslag med 20 lägenheter i hyresrättsform. HansaByggs förslag möter både torgbildningen, gatan och de kringliggande fastigheter på ett fint och respektfullt sätt och har goda hållbarhetsambitioner, bland annat genom att byggnationen ska uppnå kraven för hållbarhetscertifieringen ”Miljöbyggnad Silver”. Förslaget är ett flerbostadshus i vinkel med rymliga balkonger och en verksamhetslokal i bottenplan.

Juryn

En jury bestående av tjänstepersoner från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har gjort en samlad bedömning utifrån genomförbarhet, hållbarhet och gestaltning, samt hur väl förslagen uppfyller detaljplanens vision om trädgårdsstad och kommunens mål om blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer.

Publicerad: 22 september 2021