Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

1. Om mur och plank

Om du vill bygga ett plank eller en mur inom detaljplanerat område behöver du i de flesta fall söka bygglov.

Inom detaljplanerat område

Om du vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov för mur eller plank om åtgärden placeras högst 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och är högst 1,8 meter hög. Det är dock möjligt att placera en skyddad uteplats närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan krävs inte bygglov för murar eller plank om de uppförs i omedelbar närhet av bostadshuset och om åtgärden inte vidtas närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Plank eller mur får dock uppföras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.

Fler sidor inom mur och plank

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Publicerad: 3 september 2019