Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Solenergi

Bild

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år!

Att installera solceller bidrar till omställningen av energisystemet i Sverige mot mer förnybart, samtidigt som det skapar fler jobb och företag inom energiteknik. För att öka utbyggnadstakten ytterligare ger staten ett stöd på 20 procent av totalkostnaden för dig som vill installera solceller. Ansökan om stöd görs till Länsstyrelsen i Kalmar.

Fler sidor inom energi och uppvärmning

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Du kan få kostnadsfri hjälp av vår energi- och klimatrådgivare

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan

Senast uppdaterad: 26 november 2019
Publicerad: 3 april 2017