Tomgångskörning

Parkerade bilar i vinterlandskap.

Tänk på att tomgångskörning är tillåten högst en minut i Kalmar enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Överträdelse kan polisanmälas.

Fler sidor inom luftkvalitet

Mätningar och luftvård

Tillgången till luft av god kvalitet är avgörande för vår hälsa. Vi bevakar därför luftkvaliteten

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Senast uppdaterad: 3 december 2018
Publicerad: 9 november 2018