Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Byarna i Möre

I det vackra landskapet runt Kalmar stad finns ett antal mindre orter och landsbygd där omkring en femtedel av kommunens befolkning bor. 

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.