Ljungbyholm, Ljungby 16:236

Detaljplanen i södra Ljungbyholm antogs under 2016. Den gjorde det möjligt att bygga ett 50-tal villor och ett 30-tal hyresbostäder.

Ljungbyholms bygg och smide AB har byggt 12 och East Coast Livings AB har byggt 22 hyreslägenheter.

Alla villatomter är sålda och nu byggs de sista villorna i området. När dessa står klara läggs ett sista lager asfalt på gatorna innan området står helt färdigt.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-01-25.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad: 21 juni 2017