Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla

Kulturkvarteret i Kalmar

Kulturkvarteret ska utvecklas på Sveaplan och Tullslätten. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik.

Stadsbiblioteket har öppnat i nya lokaler i före detta Posthuset. Invigningen ägde rum i november 2020.

Före detta biblioteksbyggnaden ska byggas om till lokaler för bland annat kulturskolan, en multifunktionell konserthall, öppna förskolan Måsen, administrativa lokaler samt kommunarkiv. Projektering pågår och upphandling av byggentreprenad beräknas ske 2021.

Då kvarteret består av flera olika hus vill vi mellan husen skapa en utemiljö som inbjuder till kulturella verksamheter och upplevelser. Vi kommer även att arbeta vidare med att skapa en attraktiv parkmiljö ned mot Systraströmmen.

Kulturkvarteret i Kalmar

Kulturkvarteret ska bli en självklar mötesplats mitt i Kalmar, för alla människor, i alla åldrar, året runt. En plats som pulserar av liv och engagemang, som bjuder på upplevelser, kunskap och samtal och som låter människor vara kreativa, delaktiga och synliga. Kulturkvarteret ger energi, framtidstro och identitet och öppnar nya och spännande dörrar mot världen och in mot oss själva.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas...

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Rosenträdgård i Skansparken

Vi anlägger en Rosenträdgård i Skansparken.

Pantern 5, 7 och 8, Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Möjliggöra ändring av byggnadshöjd och exploateringsgrad

Senast uppdaterad: 23 november 2021
Publicerad: 9 maj 2017