Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Befintlig byggnad på fastigheten.

Varför?

Linnéuniversitetets tidigare lokaler står idag tomma då högskolan flyttat till nya lokaler vid hamnen. Gällande detaljplan anger skola för fastigheten. Fastighetsägaren har inkommit med en förfrågan att planlägga området för bostäder.

Vad?

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.

När?

  • Samråd från och med 2021-01-11 till och med 2021-02-08
  • Granskning från och med 2021-06-11 till och med 2021-07-02
  • Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden, preliminärt 3:e kvartalet 2021

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 11 januari 2021 - 8 februari 2021.

Senast uppdaterad: 10 juni 2021
Publicerad: 11 januari 2021