Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kommun och politik

Kalmar kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Diarium och arkiv

Här kan du söka ärenden.

Pressmeddelande

Vi berättar gärna om vad vi arbetar med och hur vi gör det

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen kalmar.se och hur vi plane...

$widget.img.alt

Kalmar kommuns anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser för Kalmar kommun

$widget.img.alt

Gamla Kalmarbilder

Bildarkiv med gamla Kalmarbilder

$widget.img.alt

Nyheter

 • Kommun och politik / 25 juni

  Kommunen ger utrymme för minskad smittspridning

  Kalmar kommun vill bidra till att minska spridning av Covid19 genom att erbjuda tillräckligt med utr...

 • Kommun och politik / 09 april

  Premiär för Ekopodden

  Som ett sätt att kommunicera miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor till invånare i Kalmar kommun i t...

  $article.img.alt
 • Kommun och politik / 07 april

  Kalmar måste med!

  Följande brev har idag skickats från Kalmar kommun och Region Kalmar län adresserat till: Finansmini...

  $article.img.alt

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.

Överenskommelse
Under mandatperioden 2018–2022 kommer Kalmar kommun att ledas av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.