Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Digitalisering

Digitalisering handlar om att utveckla våra verksamheter för att förenkla och förbättra med hjälp av teknik.

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Diarium och arkiv

Här kan du söka efter ärenden och handlingar

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar ska vara en kommun för alla

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 december 2021
Publicerad: 22 december 2021