Nominera till klimatpriset 2020

Kalmar kommuns klimatpris

Vatten- och miljönämnden har beslutat att Kalmar kommun ska dela ut ett externt klimatpris. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område.

Om priset

Syftet med priset är att lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel. Tilldelningen av priset har också ett syfte att stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhället.

Du kan nominera till och med den 31 mars 2020.

Priset består av 15 000 kronor samt ett diplom. Beslut om pristagare fattas av vatten- och miljönämnden den 23 april 2020 och prisutdelningen sker i ett publikt och högtidligt sammanhang på nationaldagen den 6 juni 2020. Pristagaren får också möjlighet att informera om sitt arbete hos vatten- och miljönämnden samt i kommunfullmäktige.

Kriterier för nominering

Nomineringar till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun. (Sista nomineringsdag för klimatpriset 2020 är 31 mars.)

Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation
eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område. Klimatpriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala
klimatarbetet. Arbetet ska:

  • ha gett ett tydligt resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”.
    Det kan handla om minskade utsläpp av växthusgaser, kolinlagring eller
    andra insatser som minskat verksamhetens klimatavtryck.

Eller

  • ha inspirerat andra till att på ett betydande sätt minska sin klimatpåverkan.
    Innovation och nya tankesätt ska premieras.

Alla utom vatten- och miljönämndens förtroendevalda får nominera kandidater.
Vi förbehåller oss rätten att premiera en insats som kommit till vår kännedom även på ett annat sätt. Vi förbehåller oss även rätten att avstå från att dela ut priset om tillräckligt underlag saknas.

När du nominerar samtycker du till att dina personuppgifter lagras hos oss. Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Dina personuppgifter raderas när priset är utdelat.

Min nominering till klimatpriset 2020


Kontakt

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan under året ansöka om miljöpengen för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med milj...

Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Publicerad: 10 februari 2020