Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Nominera till tillgänglighetspriset 2019

Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter.

Det ska uppmärksamma goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Insatserna kan röra sig om en ökad fysisk tillgänglighet men också vad gäller information/kommunikation och bemötande.

Priset består av 15 000 kronor och ett diplom. Forumet för prisutdelningen kan variera mellan åren. Pristagare utses av kommunstyrelsen och bereds av Kalmar kommuns Tillgänglighetsråd.

Förslag till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun. Kommunen förbehåller sig dock rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på ett annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut ett pris ett år.

När du nominerar samtycker du till att dina personuppgifter lagras hos oss. Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Dina personuppgifter raderas när priset är utdelat.

Min nominering till tillgänglighetspriset 2019


2015 - Krögers Pub & Restaurang

Motivering:

"Kalmar kommuns första tillgänglighetspris tilldelas Krögers Pub & Restaurang för deras föredömliga ny- och ombyggnation. Krögers Pub & Restaurang visar att det går att göra även äldre fastigheter tillgängliga för alla och dit alla är välkomna på riktigt! På Krögers Pub & Restaurang finns både entré och toalett anpassade för funktionsnedsatta och en hiss så att alla kan delta i aktiviteter på samtliga våningar."

2016- Fritidskanalen, Lindsdals IF

Motivering:

"Projekt Fritidskanalen, vars syfte är att ge barn under 12 år med särskilda behov och funktionsnedsättningar en aktivare fritid, har på kort tid lyckats skapat flera nya fritidsaktiviteter där alla kan vara med oavsett funktionsnedsättning. Man har skapat möjlighet till egen delaktighet och skräddarsytt aktiviteter efter behov från målgruppen, skapat ett ökat samarbete mellan föreningar och höjt kompetensen hos ledare.

Projektet har även startat en hemsida med ett samlat utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen samt byggt ett nätverk och en plattform för föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Tillgänglighetspriset 2016 på 10 000 kr är ett bevis på att en rik fritid kan och ska gälla för alla!"

2017 - Hemköp Kvarnholmen

Motivering:

"Butiken uppfyller föredömligt kraven på god tillgänglighet. Den har en välkomnande entré utan hinder, breda gångar mellan hyllorna och det finns inga nivåskillnader inne i butiken. Skyltar och prismärkningar är lätta att upptäcka och läsa och belysningen är god.

Personalen har ett bra bemötande och personlig service erbjuds om man önskar. För att kontakta personal finns en telefon vid återvinningsstationen. Som en extra positiv sak kan nämnas, även om det inte är butikens ansvar, att det finns goda parkeringsmöjligheter i den absoluta närheten."

2018- Kalmarbygdens Fältrittklubb

Motivering:

"Kalmarbygdens Fältrittklubb har i många år bedrivit ridning för funktionshindrade genom samverkan med särskola, gymnasiesärskola, boenden och rehabilitering. Möjligheten till ridning stärker den ridande såväl till kropp som själ. Det förbättrar balansen och ger möjlighet att få komma ut i naturen. Ridningen bedrivs alla vardagar i veckan och vänder sig till funktionshindrade barn men även vuxna, de äldsta är i 60-årsåldern"

Kontakt

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 11 september 2018