Vädervarningar för Kalmar under helgen

SMHI har lagt två vädervarningar för Kalmarområdet för helgen v.4, för vind och högt vattenstånd.

Kalmar Science Park AB

Kalar Science Park är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar.

Kalmar Science Park Incubator

Arbetar med stödjande affärsutveckling för dig som har en affärsidé som du vill utveckla och för dig som nyligen startat eller är på väg att starta ett företag. En inspirerande miljö där du kan arbeta sida vid sida med andra nyföretagare. En miljö där du får rådgivning.

Kalmar Science Park Member Network

Ett nätverk av kunskapsintensiva företag som ökar möjligheten till kontakter, kunskap och kreativitet. Genom nätverket vill vi skapa en bra tillväxtmiljö.

Kalmar Science Park Partner

Företag som vill erbjuda sina tjänster till företagen inom Kalmar Science Park. Med specialistkompetens tillför du som Partner ett mervärde och hjälper därmed våra företag att växa.

Hjälp med kontakter

Vi hjälper även dig som vill etablera ett kunskapsintensivt företag i Kalmar att hitta de kontakter du behöver.

Kalmar Science Park ägs till 93 procent av Kalmar Kommunbolag AB, resterande sju procent ägs av näringslivet.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 december 2021
Publicerad: 13 juni 2017