Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till kommunens verksamheter när det gäller bland annat lokaler, varor och städ.

Serviceförvaltningen arbetar också med

  • att se till att lokaler uppfyller behoven som våra verksamheter har
  • att se till att det finns rätt varor
  • våra fordon
  • fastighetsservice
  • transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter
  • gator, parker och grönområden

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 30 mars 2017