Rådgivande organ

Många verksamheter samverkar med andra organisationer. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Integrationsrådet

Kalmar kommun har tagit initiativ till en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka förutsättningar och...

LSS-rådet

Samverkan och rådgivning mellan företrädare för insatser enligt LSS och representanter för kommunala organ som har ...

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommune...

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning