Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Baserat på analys av året som gått formulerar nämnderna framtida strategiska frågor. I sammanfattad form utgör dessutom nämndernas årsrapporter en del av kommunens förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Nämndernas årsrapporter ingår dessutom som en del i kommunens budgetunderlag för den kommande treårsperioden.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Publicerad: 19 maj 2017