Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Delårsrapporter

Kommuner är skyldiga att minst en gång per år göra en delårsrapport.

Kontakt

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021
Publicerad: 19 maj 2017