Vädervarningar för Kalmar under helgen

SMHI har lagt två vädervarningar för Kalmarområdet för helgen v.4, för vind och högt vattenstånd.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela kommunen.

Löpande under året är det viktigt att stämma av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt att jämföra den verksamhet som utförts i förhållande till uppsatta mål. Dessutom lämnar nämnder/styrelser en prognos för bokslutsresultatet i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat om.

Månads- och tertialrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Månadsrapport oktober 2021.pdf 231.7 kB 2022-01-12 07.56
Månadsrapport efter juni 2020.pdf 305 kB 2020-08-28 13.56
Tertialrapport-april-2020.pdf 798 kB 2020-06-01 15.27
manadsrapport-efter-oktober-2019.pdf 607.5 kB 2019-12-09 10.45
manadsrapport-efter-juni-2019.pdf 234.5 kB 2019-09-17 08.54
tertialrapport-april-2019-original.pdf 623.3 kB 2019-09-17 08.47
ekonomirapport-efter-februari 2019.pdf 416 kB 2019-09-17 08.52
ekonomirapport-efter-juni-2018.pdf 298.1 kB 2019-09-17 08.50
ekonomirapport-efter-oktober-2018.pdf 411 kB 2019-09-17 08.52
ekonomirapport-efter-februari-2018.pdf 135.1 kB 2019-09-17 08.51
delarsuppfoljning-och-prognos-efter-april-2018.pdf 694.5 kB 2019-09-17 08.48
Månadsrapport februari 2021.pdf 393.3 kB 2021-09-08 09.53
Månadsrapport juni 2021.pdf 223.5 kB 2021-09-08 09.53
Tertialrapport april 2021.pdf 967.7 kB 2021-09-08 09.53

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad: 19 maj 2017