Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Verksamhetsplan med budget

I verksamhetsplan med budget redovisas hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om mål och resurser till de olika verksamheterna. Verksamhetsplan med budget fastställs av fullmäktige före november månads slut.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 16 maj 2017