Sammanträdesdagar 2019

Med reservation för ändringar.

Kommunfullmäktige

2019

  
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

28

25

25

29

27

17

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

30

28

25

16

Kommunstyrelsen

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

8

5

5

2

7

4

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

3

1

5

3

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (i regel varje tisdag förutom när kommunstyrelsen har möte)

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberKommunstyrelsens planutskott

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

22

12

19

16

21

18

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

20

17

22

12

17

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

17

-

4

2

3, 28

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

24

29

18

10

 

Utbildningsnämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23

13

13

17

15

12

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

28

18

16

20

11

Hjälpmedelsnämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

-

27

-

22

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

-

23

-

4

Gymnasieförbundet

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30

28

28

25

23

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

29

26

-

21

17

Kultur och fritidsnämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31

28

28

-

9

13

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

19

24

21

12

 

Omsorgsnämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30

28

28

25

23

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26

24

28

19

Pensionärsrådet

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

-

-


2

14

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

-

2

-

4

 

Samhällsbyggnadsnämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25

21

21

25

22

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

22

19

24

14

19

Servicenämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30

27

27

17

22

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

28

25

23

27

18

Socialnämnden

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

2, 29

26

26

23

21

18

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

27

24

22

20

17

 

Södermöre kommundelsnämnd

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23

13

13

17

15

12

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

INSTÄLLT

18

16

20

11

Vatten- och miljönämnd

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23

27

20, 21

25

-

12

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26

30

20

19

Tillgänglighetsrådet

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

-

7

-

16

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

-

3

-

5

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

2019


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

17

14

14

11

16

18

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

15

19

17

14

18

Fler sidor inom möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullm...

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis...

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer....

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil...

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve...

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt...

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va...

Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för...

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.

Senast uppdaterad: 26 november 2019
Publicerad: 5 december 2018