Arbete för nyanlända

Det finns flera olika möjligheter som kan underlätta för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet.

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Ljungnäsvillan

Personlig utveckling genom praktik

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning