Personalfakta

Kalmar kommun är en stor och växande arbetsplats. Här nedan
hittar du korta fakta om våra medarbetare.

Hos oss finns ca 5 100 medarbetare vilket motsvarar ca 7, 5 % av vår kommuns totala befolkning.

Våra medarbetare blir allt friskare och antalet sjukskrivna har minskat stadigt under flera år. Under 2015 hade 30 % av våra anställda noll sjukdagar.

Kalmar kommun har cirka 200 chefer. Vi satsar på ledarutveckling och erbjuder varje år ett ledarprogram med utbildningar för både blivande, nya och mer erfarna chefer.

Medelåldern för våra medarbetare är 45,9 år. 700 av kommunens medarbetare har fyllt 60 år.

Merparten, 78 %, av våra medarbetare är kvinnor.

Av våra medarbetare hade 8,9 % utländsk bakgrund år 2014. Med utländsk bakgrund menas de som är födda i annat land och de som har fötts i Sverige av två utrikesfödda föräldrar.

Antalet anställda med utländsk bakgrund har ökat inom alla personalgrupper sedan 1995 och det är kommunens mål att som arbetsgivare spegla den kulturella mångfald som finns i vårt samhälle idag.

I takt med att kommunen blir större och behovet av god kommunal service ökar kommer också vi att behöva växa. Ser vi till de närmaste 10 åren kommer Kalmar kommun att behöva närmare 4 000 nya medarbetare. Att arbeta för välfärden i kommunen är därför ett riktigt framtidsjobb.

Källa: Kalmar kommuns personalöversikt 2015.

Fler sidor inom jobba hos oss

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb hos oss på Kalmar kommun, här finns meningsfulla jobb som gör skillnad.

Våra värderingar

I Kalmar kommun är vi medvetna om hur viktig personalpolitiken är för våra anställda. Därför utvecklar vi den stän...

Student

Kalmar kommun ser samarbete med studenter som en viktig del i vår organisations utveckling.

Lediga jobb hos våra kommunala bolag

Har du tänkt på att du även kan söka jobb hos våra kommunala bolag? Här ser du en lista på våra bolag

Extrajobb

Utöka både ditt CV och din plånbok med ett extrajobb på Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Publicerad: 3 maj 2017