Kalmar Drive Home

Kalmar kommun har med stöd från Region Kalmar län tagit initiativ till Kalmar Drive Home, en kostnadsfri servicetjänst som lanserades i februari 2021 och är nu avslutat.

Servicetjänsten var ett samarbete mellan flera aktörer. Tjänsten innebar att alla butiker och återförsäljare av sällanköpsvaror i Kalmar kommun samt kommunens bibliotek har kunnat erbjuda fria hemleveranser av varor och låneböcker till alla hushåll i kommunen.

Initiativet är avslutat och ska utvärderas, men det har varit väldigt uppskattad av både butiker och hushåll. Ett lyckat samarbete mellan flera aktörer!

Syftet med tjänsten har varit att stimulera fortsatt lokal konsumtion av varor från lokala butiker i Kalmar kommun och samtidigt minska smittspridning av covid-19. Detta gjordes genom att erbjuda kostnadsfria hemleveranser från butiker och bibliotek till boende inom Kalmar kommun.

Satsningen gjordes i samarbete med handelsstaden Kalmar, Kalmar City, Baronen Köpcenter, Kvarteret Giraffen, Hansa City samt Kalmar stadsbibliotek. Sällanköpsvaror och böcker kunde levereras kostnadsfritt hem till mottagaren.

Fler sidor inom näringsliv och arbete

Arbetsmarknad

Du kan utvecklas hos oss! Vi erbjuder allt från praktikplatser till fasta tjänster

Näringslivswebben

Nu har vi samlat allt material som handlar om näringsliv och företagande på en ny webbplats.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Publicerad: 24 februari 2021