Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avrådan från besök på Berga backe avdelning 1 A

Ett smittspårningsarbete ska ske vid vård- och omsorgsboendet Berga backe avdelning 1 A, eftersom det finns bekräftad smitta av covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet som håller stängt fram till och med 11 augusti. På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

– Vi förstår att avrådan från besök och stängning blir en begränsning för både omsorgstagare vid vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Men vi vill minimera risken för ytterligare smittspridning, säger Johan Råberg, vice förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022
Publicerad: 2 augusti 2022