Ekonomi, socialbidrag

Om du har problem med din ekonomiska situation kan du få stöd av kommunen. Du kan även få rådgivning om din privatekonomi av oss.

Arbetslöshet

Kommunen erbjuder aktiviteter antingen genom olika arbetsmarknadsinsatser eller vuxenutbildningar

Budget- och skuldrådgivning

Rådgivning för dig som behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skul

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Ekonomisk hjälp till dig som inte kan försörja dig genom inkomst eller på annat sätt

God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten.

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Stiftelser, donationsfonder

Stiftelser och donationsfonder Kalmar kommun