Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Adoption

Det finns flera auktoriserade organisationer som arbetar med internationella adoptioner. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) ansvarar för auktorisationen.

Vad som krävs för att få adoptera

För att få adoptera som par krävs att du är gift, sambo eller har ingått partnerskap och att du har fyllt 25 år. Det är möjligt att få adoptera som ensamstående.

För att få ta emot ett adoptivbarn krävs ett medgivande från socialnämnden. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av familjerätten. Det krävs också att du gått en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen anordnas av familjerätten.

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Senast uppdaterad: 4 juli 2019
Publicerad: 31 mars 2017