Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Faderskap

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

När behövs en faderskapsbekräftelse?

Om ni som föräldrar är gifta när barnet föds antas mannen vara far till barnet och ingen faderskapsbekräftelse behövs. Om ni inte är gifta måste faderskapet fastställas. Detta görs genom att ni intygar faderskapet på socialtjänstens familjerättsenhet. I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Kontakta oss för att boka tid. 

Om ni inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) görs en utvidgad faderskapsutredning hos familjerätten.

Om ni som föräldrar är samkönade

För samkönade par som blir föräldrar genom assisterad befruktning på klinik i Sverige eller godkänd klinik utomlands där barnet kan få information om donatorn, behöver föräldraskapet för den som inte burit barnet fastställas. Det kallas för föräldraskapsbekräftelse.

Detta gäller dig som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets biologiska moder. Du registreras då som förälder, inte som mamma, i folkbokföringen.

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019
Publicerad: 31 mars 2017