Socialt stöd

Här samlar vi all aktuell information om corona inom socialt stöd.

Information till dig som tillhör en riskgrupp

Här hittar du som tillhör en riskgrupp information om stöd och hjälp kring corona.

Information för barn och unga

Här hittar du som är barn eller ungdom information om stöd och hjälp kring corona.

Information för vårdnadshavare till barn och unga

Här hittar du som vårdnadshavare för barn eller ungdom information om stöd och hjälp kring corona.

Våld i nära relationer

Här hittar du information och stöd kring våld i nära relationer, särskilt under coronapandemin.

Stöd för boende i Kalmar kommun

Här hittar du som bor i Kalmar kommun information om stöd och hjälp kring corona.

Nyanlända och migration

Här hittar du som är nyanländ eller du som har annat modersmål information om stöd och hjälp kring corona.