Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Boguiden i Kalmar

BOGUIDEN KALMAR – är ett projekt inom Kalmar kommun som arbetar med insatser kring nyanländas boende i Kalmar.

Projektet arbetar i huvudsak inom tre huvudspår:

  • Öka kommunens kapacitet och bostadsförsörjning genom nya former av samarbeten mellan kommun och hyresvärdar
  • Kvalitetssäkra bostäder genom utbildningsinsatser
  • Underlätta kommunikationen mellan nyanlända och hyresvärdar i kommunen och även fungerar som en länk mellan aktörerna

Inom projektet BOGUIDEN erbjuder vi även utbildningsinsatser i syfte att öka kunskapen kring boendefrågor. Utbildningsinsatserna är organiserade under BOTIPS KALMAR och genomförs i grupp tillsammans med andra aktörer.

BOTIPS KALMAR – gruppinformationen är indelat på 4 tillfällen där deltagare träffas under 3 timmar per tillfälle och går genom boendeinformation, tips och råd och andra praktiska frågor.

Projektets målgrupp är nyanlända flyktingar, inklusive kvotflyktingar och anvisade till Kalmar kommun som har erhållit sitt första andrahandskontrakt. Även ensamkommande ungdomar har möjlighet att delta i utbildningsinsatserna. Egenbosatta flyktingar i Kalmar kommun omfattas inte av insatserna.

Kursmaterial

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
botips-kalmar-del-1-kursmaterial.pdf 1.7 MB 2019-05-16 08.21
botips-kalmar-del-2-kursmaterial.pdf 3.6 MB 2019-05-16 08.21
botips-kalmar-del-3-kursmaterial.pdf 1.8 MB 2019-05-16 08.21
botips-kalmar-del-4-kursmaterial.pdf 1.6 MB 2019-05-16 08.21

Kontakt

Fler sidor inom invandring och integration

Nytt om corona

Här kan du ta del av Länsstyrelsen Kalmar läns nyhetsbrev om corona på olika språk

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige är detta en utbildning för att diskutera kring det svenska samhället

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 29 mars 2019