Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Flyktingmottagning och information om corona

Tecknad bild på coronavirus

Enheten flykting och integration i Kalmar kommun har tagit information om coronapandemin till utlandsfödda på stort allvar och det är något som enheten har arbetat med sedan mars månad 2020.