Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Hur når vi utlandsfödda och får dem att delta i aktiviteter?

lektion i ett klassrum

Hur kommunicerar verksamheter och föreningar med utlandsfödda vuxna personer i kommunen? Hur blir vi bättre på att kommunicera och gör vi rätt? De frågorna ställdes i förstudien ”Alla vill vara med”.