Vädervarningar för Kalmar under helgen

SMHI har lagt två vädervarningar för Kalmarområdet för helgen v.4, för vind och högt vattenstånd.

Tillsammans i Kalmar

Föreningslivet är en viktig ingång för integration i det svenska samhället.

Stödet Tillsammans i Kalmar

Tillsammans i Kalmar är en satsning från Kalmar kommun för att främja integrationen och skapa nya band och möjligheter mellan invånare i Kalmar. Därför ger Kalmar kommun ideella föreningar och frivilligorganisationer möjlighet att söka bidrag för att ordna aktiviteter, insatser eller arrangemang som förbättrar och har positiv inverkan på integrationen i Kalmar.

Utskottet för integration och arbetsmarknad beslutade den 29 januari 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer och kriterier för Tillsammans i Kalmar. I förslaget är riktlinjerna uppdaterade när det gäller vem som beslutar om bidraget samt hur ofta de ska delas ut.

För detta stöd avsätts 100 000 kronor per år under tre år med start 2020. Finansieringen sker inom kommunledningskontorets befintliga budgetram.

Genom åren har föreningsstödet delats ut till flera olika föreningar och frivilligorganisationer vilket har gett många evenemang och mötesplatser som har skapat integration i Kalmar.

Bidrag beviljas till insatser som på olika sätt främjar integration och mångfald (KS 2020/0200 2 (2)).

Bidrag kan sökas för att ordna mötesplatser där invånare i Kalmar kommun
möter nyanlända, skapar nya kontaktytor och nya nätverk. Bidrag kan avse
evenemang och aktiviteter som bidrar till att öka de nyanländas trivsel och
erbjuda meningsfulla fritids- eller kulturaktiviteter. Insatsen ska rikta sig till
invånare i Kalmar kommun.

Inkomna ansökningar som är kompletta behandlas inom 2-4 veckor. Under sommaren, jul och andra nationella ledigheter kan tiden vara något längre så vi uppmuntrar er att planera och komma in med kompletta ansökningar i god tid.

 • Ansökan kan lämnas in löpande under året men beslut fattas i utskottet för integration och arbetsmarknad fyra gånger per år.
 • Varje förening kan ansöka vid ett tillfälle under året och för ett år i taget.
 • Av beslutet framgår det beviljade beloppet samt eventuella villkor.

Förening eller organisation som beviljas bidrag har skyldighet att på lämpligt sätt ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som kan ha betydelse för bidragsgivningen, till förfogande för granskning. Bidrag som erhållits på felaktigt lämnade ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet.

Efter att insatsen slutförts ska redovisning ske av vad som genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Bidrag som inte tagits i anspråk för den insats som ansökan avser, ska återbetalas. Beviljade insatser redovisas årligen till utskottet för integration och arbetsmarknad.

2020

 • Vänskapen
 • KFUM Kalmar HK

2019

 • Kalmarhjälpen
 • Kärlek och fred
 • Kalmar City BK
 • Kvinnojouren i Kalmar
 • Ljungbyholms GOIF
 • Room2Grow
 • Bilda Sydöst
 • Zonta
 • Studieförbundet ABF

2018

 • Drömhotellet
 • Ensamkommandes förbund Växjö
 • Gemenskap i Kalmar
 • Integration och hälsa
 • Kalmar City BK
 • Ljungbyholms GOIF
 • Mundekulla amfiteaterförening
 • Smålands afrikanska kulturförening

2017

 • FBC Kalmarsund
 • EFS missionsförening i Kalmar
 • Gemenskap i Kalmar
 • Integration och hälsa
 • Kärlek och fred
 • NBV
 • Smålands afrikanska kulturförening
 • Ängö BK

2016

 • EFS missionsförening i Kalmar
 • Studieförbundet Studiefrämjandet i Kalmar
 • Lindsdals Dartgille
 • Skälby 4H gård
 • Integration och hälsa
 • Mondo World Music i Kalmar
 • NBV

Kontakt

Fler sidor inom invandring och integration

Nytt om corona

Här kan du ta del av Länsstyrelsen Kalmar läns nyhetsbrev om corona på olika språk

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige är detta en utbildning för att diskutera kring det svenska samhället

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021
Publicerad: 31 mars 2017