Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Barn i missbrukarmiljö

Barn i missbrukarmiljö (BIM) är en grupp för dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger.

Vad gör man på träffarna?

Gruppen är en möjlighet att träffa andra i liknande situation. Ni delar varandras erfarenheter och får kunskap om att ni inte är orsak till familjens problem. Gruppträffarna hålls flera gånger under en termin och består av lek, diskussioner och olika övningar som kan hjälpa dig att uttrycka känslor, stärka din självkänsla och känna gemenskap.

Bra att veta om BIM

Medverkan är kostnadsfri och vi för inga journaler. Ingen utredning görs och alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Kontakt

Fler sidor inom missbruk och beroende

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel

Samtalsbehandling

Stöd genom enskilda samtal, samtal för par eller familj, för dig som har problem med alkohol eller droger

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav...

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Sysselsättning och social samvaro under dagtid på Skälby allé

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017
Publicerad: 31 maj 2017