Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Du som har missbruksproblem kan få sysselsättning och social samvaro under dagtid.

I gula villan på Skälby medverkar du i dagliga vardagssysslor som till exempel matinköp, matlagning, städning av huset och trädgårdsarbete. En dag i veckan gör vi utflykter och studiebesök tillsammans. Nykterhet är en självklarhet för att delta.

Vad kostar daglig sysselsättning?

Verksamheten är avgiftsfri men du betalar självkostnadspris för mat.

Vem kan få daglig sysselsättning?

Du som är vuxen och har problem med alkohol eller droger.

Hur ansöker jag om daglig sysselsättning?

För att få delta krävs ett beslut från oss på socialtjänsten. Kontakta mottagningsenheten vuxen missbruk/socialpsykiatri om du vill lämna in en ansökan. I samråd med personalen kommer vi tillsammans överens om hur många dagar i veckan du ska medverka utifrån dina behov och önskemål.

Kontakt

 • Mottagning vuxen, missbruk och socialpsykiatri

  Du når oss genom kontaktcenter

  0480-45 00 00

  Postadress

  Socialförvaltningen Box 834
  391 28 Kalmar

  Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du Sydostjouren 020-45 39 00

   

Fler sidor inom missbruk och beroende

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel

Samtalsbehandling

Stöd genom enskilda samtal, samtal för par eller familj, för dig som har problem med alkohol eller droger

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav...

Senast uppdaterad: 17 april 2019
Publicerad: 31 maj 2017