Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/universitetsstaden-kalmar.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Universitetsstaden Kalmar

Tillsammans formar vi universitetsstaden Kalmar.