Trafik och resor

Illustration - två personer som sitter på en buss

Till Kalmar kan du resa med buss, tåg, flyg, båt, bil eller cykel. Kalmar kommun satsar på hållbart resande och underhåll av gator och vägar för att göra det enkelt för alla att resa inom kommunen.

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, slingor, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

El- eller biogasbil

Laddningsstolpar, biogasmackar och elbilspool

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Etablera laddstolpar

Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på några av våra parkeringsplatser.

Övriga länkar

På egna ben

På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att ...

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Sandsopning 2022

Vårsopningen 2022 pågår vecka 11-21. Arbetet påverkas av vädret.

Nyheter

Evenemang

false