Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Ny dialog om trafikmiljön kring Ebbetorpsvägen och Krooks väg i Smedby

Skiss ny trafiklösning i Smedby.

I december 2020 ändrade Kalmar länstrafik, på Kalmar kommuns uppdrag, linjesträckningen på stadsbuss 402.

Publicerad: 20 maj 2021