Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

El- eller biogasbil

Fordon som drivs på el eller biogas är mer miljösmarta alternativ än bilar som drivs på fossila bränslen. Här hittar du information om ställen där du kan tanka eller ladda din miljöbil.

Mer information

Fler sidor inom trafik och resor

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, slingor, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Senast uppdaterad: 5 mars 2020
Publicerad: 13 juni 2017