Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Gång- och cykelväg samt en busshållplats och en buss som försvinner bort längs gatan.

Kalmar kommuns satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare med en rad nya investeringsprojekt i befintligt bebyggda miljöer.

Fler sidor inom hållbart resande i kalmar kommun

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Norra länken

Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

Projekt Hållbara resval

Hållbara Resval är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet som startade 2019.

Publicerad: 17 september 2021