Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Sandsopning 2022

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på våra gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2022 pågår vecka 10-20 men förseningar kan uppstå.

Vi kan till exempel inte sopa när gruset frusit fast i marken. Det påverkas också av om många fordon står i vägen för oss så att vi inte kommer åt att sopa. Tidplanen är därför ungefärlig och kan ändras.

Tänk på att flytta bilen

I vissa områden, där många bilar står parkerade, kan vårsopningen dra ut på tiden. Tänk därför på att flytta bilen om du ser att vi sopar där eller ser skyltar som informerar om att vi snart ska sopa. Det underlättar om du inte har släpvagnar, båtar och husvagnar parkerade på vägen. Tänk på att inte använda vändplaner som en uppställningsplats.

På vissa gator måste vi tillfälligt stänga av parkeringsplatser så vi kommer åt att sopa. Vi sätter ut skyltar i området när det är dags att sopa där.

Lämna av grus du sopat upp själv

Det är ditt ansvar som fastighetsägaren att sopa upp gruset på trottoaren utanför ditt hus. Du kan lämna av grus som du själv sopat upp på Flygstadens återvinningscentral.

Fler sidor inom renhållning och snöröjning

Istappar

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort istappar och snö från taken skyndsamt.

Sandning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Städning och renhållning

Sopningsarbetet följer ett rullande schema med början på våren.

Vanliga frågor om snöröjningen i Kalmar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om snöröjning.

Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Publicerad: 4 mars 2022