Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Sandsopning 2021

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på våra gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2021 pågår vecka 11-21. Arbetet påverkas av vädret.

Vi kan till exempel inte sopa när gruset frusit fast i marken. Det påverkas också av om många fordon står i vägen för oss så att vi inte kommer åt att sopa. Tidplanen är därför ungefärlig och kan ändras.

Tänk på att flytta bilen

I vissa områden, där många bilar står parkerade, kan vårsopningen dra ut på tiden. Tänk därför på att flytta bilen om du ser att vi sopar där eller ser skyltar som informerar om att vi snart ska sopa. Det underlättar om du inte har släpvagnar, båtar och husvagnar parkerade på vägen. Tänk på att inte använda vändplaner som en uppställningsplats.

På vissa gator måste vi tillfälligt stänga av parkeringsplatser så vi kommer åt att sopa. Vi sätter ut skyltar i området när det är dags att sopa där.

Lämna av grus du sopat upp själv

Det är ditt ansvar som fastighetsägaren att sopa upp gruset på trottoaren utanför ditt hus. Du kan lämna av grus som du själv sopat upp på Flygstadens återvinningscentral.

Fler sidor inom trafik och resor

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, slingor, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

El- eller biogasbil

Laddningsstolpar, biogasmackar och elbilspool

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Publicerad: 18 mars 2021