Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bibliotek

Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek i centrala Kalmar, nio mindre bibliotek som är utspridda i kommunen och en biblioteksbuss. Våra bibliotek är mötesplatser dit alla är välkomna.

Kontakt